Švestková ulice, 508 01 Hořice
608371201
monika@lisakovodoupe.com

Pedagogická koncepce

Vítejte v Lišákově doupěti

Jsme jako barevné pastelky. Každá je jiná, každá září svou vlastní barvou. Každá je jedinečná a když se spojíme dohromady, můžeme tvořit opravdu dokonalý obraz.

Děti v přírodě najdou vše, co potřebují pro svůj zdárný psychomotorický vývoj. Každé dítě si v přírodě najde přesně to, co právě potřebuje. Ten, kdo cítí nutnost pohybu, tak běhá, skáče nebo leze a ten, kdo potřebuje chvilku klidu, najde si místečko, kde ho nebude nikdo rušit a kde si může „pracovat“ na svém. 

​Děti v lesní školce poznávají svět všemi smysly. Cítí, jak voní jarní louka, poslouchají, jak ševelí potůček, pozorují ptáky a jiná zvířata, svobodně si osahají vše, na co v přírodě narazí a ochutnávají, jak chutnají čerstvě natrhané lesní plody. 

​V lesních školkách si děti osvojují ještě jeden smysl navíc – smysl pro sounáležitost s krajinou, kde vyrůstají. Zapouští kořeny, přijímají vláhu, rostou, kvetou a poskytují radost. 

Naše pedagogická činnost je ovlivněna několika hlavními pedagogickými proudy. Čerpáme z tradičních směrů, které ověřily pedagogové lety praxe v různých částech světa. Mezi nimi nejspíše waldorfská a Montessori pedagogika, které se přímo zaměřují na výchovu předškolních dětí. Jsou to dva směry, zdánlivě spolu neslučitelné. Máme však za to, že se oba tyto proudy mohou významně doplňovat, aniž by to mělo neblahý vliv na vývoj dítěte. Moderní výchovné směry sledujeme s otevřenou myslí, vzděláváme se a snažíme se nejlépe připravit děti do dnešního světa, který každý den mění svoji tvář. Vytyčili jsme styčné body, které jsou pro nás neměnné a tvoří tak základní pilíř našeho pedagogického přístupu: 

  • ​1. RYTMUS
  • 2. NÁPODOBA
  • 3. VOLNÁ HRA
  • 4.  DOSTATEK ČASU – NESPĚCHÁME
  • 5. VĚKOVĚ SMÍŠENÝ KOLEKTIV
  • 6. GENDEROVĚ SENZITIVNÍ PŘÍSTUP
  • 7. ZPĚV – ZÁKLAD DOBRÉHO ZDRAVÍ
  • 8. TVOŘÍM, TEDY JSEM

1. RYTMUS 

Každý den ve školce je podmíněn ne náhodným rytmem, jehož prostřednictvím získávají děti jistotu v řádu věcí a světa. Pravidelý rytmus pomáhá vnímat svět v souvislostech. Rytmus spoluutváří hranice a pocit bezpečí. 

2. NÁPODOBA

Některé moderní pedagogiky zastávají názor, že dítě netřeba příliš vychovávat, protože stačí dobře žít a dítě už se přidá. Z praxe víme, že nápodoba tvoří hlavní zdroj dětské činnosti, a proto ji v našem žebříčku stavíme na poměrně významné místo. 

3. VOLNÁ HRA

Volná hra je hra, do které se dospělí nezapojují. Řada výzkumů totiž prokázala, že zásahy dospělých do dětských her škodí. Malý prostor pro volnou hru může vést k agresi a některým vývojovým poruchám. Nadměrná stimulace, aktivní vzdělávací strategie, dohled dospělých a jejich intervence, to vše významně ovlivňuje přirozený průběh hry. Ten je přitom důležitý pro rozvoj mnoha psychosociálních dovedností, které si děti právě v předškolním věku osvojují. Děti mají u nás ve školce dostatek prostoru pro volnou hru a hojně tento prostor a čas využívají. 

4. DOSTATEK ČASU – NESPĚCHÁME

Dětství je nejvýznamnější část vývoje lidského jedince. Dítě přichází na svět zcela nepostižené sociokulturními návyky. Postupně přivyká standardům kultury, do které se narodilo. Považujeme za velice důležité, aby bylo dítěti poskytnuto dostatek času na všechny jeho činnosti. Vše, co dítě dělá, je pro jeho rozvoj významné, i když se to vychovateli můžýe zdát, jako zbytečnost, nebo ztráta času. Není tomu tak. Dítě vždy žije přítomným okamžikem, nezabývá se minulostí, ani budoucností. Žije tady a teď. 

5. VĚKOVĚ SMÍŠENÝ KOLEKTIV

Děti ve smíšených skupinách s věkovým rozpětím alespoň dvou let, se od sebe navzájem učí v bezpečné atmosféře nesoutěžení. Věkově smíšené prostředí přímo připravuje dítě na skutečný život ve společnosti. Starší děti si přirozeně osvojují schopnost pomoci slabším, pokud o pomoc žádají, učí se empatii, důležité schonosti pro život ve společnosti. Mladší děti se právě nápodobou učí tomu, co starší děti už zvládají, a vlastními silami se učí, jak se určitá činnost vykonává. Zcela přirozeně a nenuceně, z tzv. vnitřní motivace, která je silná a cesta k cíli skrze ní je většinou méně strastiplná. 

6. GENDEROVĚ SENZITIVNÍ PŘÍSTUP

Nemáme žádné oddělené prostory, všechny děti mají možnost hry se stejnými hračkami, aktivity nedělíme na dívčí a chlapecké, snažíme se o genderově neutrální slovník… Jsme si všichni rovni.

7. ZPĚV – ZÁKLAD DOBRÉHO ZDRAVÍ

Považujeme pravidelné zpívání za jakýsi ventil nahromaděné energie, která člověku zatěžuje duši. Zpíváme v ranním kruhu, zpíváme za chůze, zpíváme před jídlem, zpíváme před spaním, zpíváme všude tam, kde je pro zpěv prostor. Zpíváme tradiční písničky, vokalizujeme, učíme se užívat svůj hlas vědomě. 

8. TVOŘÍM, TEDY JSEM

Tvorba patří k člověku tak, jako k psovi kost. Tvorba je pro člověka zcela přirozená už od počátku věků. Stejně tak pro dítě je přirozené tvořit. K výtvarné tvorbě využíváme široké množství materiálů. Příroda nabízí pestré možnosti pro tvorbu, ale nevyhýbáme se ani tradičním výtvarným prostředkům. Tvoříme každý den.