Švestková ulice, 508 01 Hořice
608371201
monika@lisakovodoupe.com

Naše školka

O Lišákovi

Lesní školka je předškolní vzdělávací zařízení pro děti od 2,5 roku do 7 let. Děti v lesní školce tráví většinu času venku, a to za každého počasí. Mottem většiny lesních mateřských škol (LMŠ) je: “není špatné počasí, je jen špatné oblečení”. Jako zázemí nám slouží mongolská jurta. Všechny děti tráví čas společně, protože v Lišákově doupěti věříme, že se děti od sebe navzájem učí důležitým životním dovednostem. Mladší pozorují starší a učí se nápodobou a starší pomáhají mladším a učí se empatii a pomoci slabšímu. 

Děti v lesní školce tráví většinu času venku a zázemí používají pouze v případě velmi nepříznivého počasí, jako je například silný mráz. Přesto však na světě existují i lesní školky, které žádné zázemí nemají.

​Vzdělávací program LMŠ je vázaný na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) tak, aby splňoval podmínky platné proběžné mateřské školy.

Je mnoho cest vedoucích k jednomu cíli. 

Co je pro nás podstatné

Je pro nás důležité, aby v naší školce panovalo bezpečné klima. Proto v dětech nepodporujeme soutěživost a srovnávání jakéhokoliv druhu. Vycházíme z přesvědčení, že každý jedinec má na světě své místo a všichni jsme jedineční se svými klady i zápory. 

Individuální přístup k dětem je v Lišákovi samozřejmostí. Menší kolektiv dětí různého věku usnadňuje pedagogům individuální přístup k dětem. Pedagog je pro dítě partnerema průvodcem. Vycházíme v výchovného principu Respektovat a být respektován

​Zdravé stravování je pro nás také podstatné. Stravovací návyky se tvoří v dětském věku a správná výživa hraje klíčovou roli ve zdravém růstu dítěte a jeho kognitivním vývoji. Jídelníček je pod dohledem nutriční terapeutky, která je k dispozici rodičům, kteří si s něčím neví rady-